Saturday, June 29, 2013

Tổng hợp và Damage và Attack các skill của Legend Dragon trong game Dragon City

Dưới đây mình xin tổng hợp về chỉ số Damage và Attack các skill của Legend Dragon gồm 4 rồng huyền thoại: Legendary, Wind, Crystal, Mirror  trong game Dragon City Facebook để anh chị em có thể tra cứu một cách dễ dàng. Nguồn: Dragoncity.wikia.com
1. Legendary Dragon
Tổng hợp và Damage và Attack các skill của Legend Dragon trong game Dragon City 1

Tổng hợp và Damage và Attack các skill của Legend Dragon trong game Dragon City 2

2. Wind Dragon
Tổng hợp và Damage và Attack các skill của Legend Dragon trong game Dragon City 3
Tổng hợp và Damage và Attack các skill của Legend Dragon trong game Dragon City 4

3. Crystal Dragon
Tổng hợp và Damage và Attack các skill của Legend Dragon trong game Dragon City 5
Tổng hợp và Damage và Attack các skill của Legend Dragon trong game Dragon City 6

4. Mirror Dragon
Tổng hợp và Damage và Attack các skill của Legend Dragon trong game Dragon City 7
Tổng hợp và Damage và Attack các skill của Legend Dragon trong game Dragon City 8

0 comments:

Post a Comment